Join Telegram Channel Join Now

AICTE – ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

સક્ષમ એ શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા એક શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે, જેનું અમલીકરણ AICTE દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વિશેષ વિકલાંગ બાળકોને ટેક્નિકલ શિક્ષણ મેળવવા માટે પ્રોત્સાહન અને સમર્થન આપવાનો છે. આ દરેક યુવા વિદ્યાર્થીને, જેઓ અન્યથા વિશેષ રીતે સક્ષમ છે, તેમને ટેકનિકલ શિક્ષણ/જ્ઞાન દ્વારા આગળ અભ્યાસ કરવાની અને સફળ ભવિષ્ય માટે તૈયારી કરવાની તક આપવાનો પ્રયાસ છે.

અભ્યાસના દરેક વર્ષ માટે વાર્ષિક ₹50,000/- એટલે કે પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્તમ 4 વર્ષ અને બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુમાં વધુ 3 વર્ષ કોલેજ ફીની ચુકવણી, કોમ્પ્યુટર, સ્ટેશનરીની ખરીદી માટે એકમ રકમ તરીકે લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા. પુસ્તકો, સાધનો, સોફ્ટવેર, વગેરે. ઉમેદવારને ડિગ્રી લેવલના કોર્સના પ્રથમ વર્ષમાં અથવા ડિગ્રી લેવલના કોર્સના બીજા વર્ષમાં સંબંધિત વર્ષની AICTE દ્વારા મંજૂર કરાયેલી કોઈપણ સંસ્થામાં લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા પ્રવેશ મેળવવો જોઈએ. તમામ સ્ત્રોતોમાંથી કૌટુંબિક આવક રૂ. થી વધુ ન હોવી જોઈએ. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન વાર્ષિક 8 લાખ.

AICTE - ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના
AICTE – ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

AICTE લાભો

 1. અભ્યાસના દરેક વર્ષ માટે વાર્ષિક ₹50,000/- એટલે કે પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્તમ 4 વર્ષ અને બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુમાં વધુ 3 વર્ષ કોલેજ ફીની ચુકવણી, કોમ્પ્યુટર, સ્ટેશનરીની ખરીદી માટે એકમ રકમ તરીકે લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા. પુસ્તકો, સાધનો, સોફ્ટવેર, વગેરે.
 2. પસંદગી પછી, એવોર્ડ મેળવનારને વાર્ષિક ધોરણે DBT મોડ દ્વારા શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવશે.
 3. ઓનલાઈન પોર્ટલ પર સંસ્થાના વડાના પત્ર સાથે પાસ થવાનું પ્રમાણપત્ર/માર્કશીટ સબમિ કરીને રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ પોર્ટલ દ્વારા નવીકરણની પ્રાપ્તિ પર અભ્યાસના આગામી વર્ષ માટે શિષ્યવૃત્તિનું નવીકરણ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો

ગેસ કનેક્શન લીધું છે તો તમને ગેસ કનેક્શન સાથે 50 લાખ..
જનનિ શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ । Janani Shishu Suraksha...

ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાની પાત્રતા

 1. ઉમેદવારને ડિગ્રી લેવલના કોર્સના પ્રથમ વર્ષમાં અથવા ડિગ્રી લેવલના કોર્સના બીજા વર્ષમાં સંબંધિત વર્ષની AICTE દ્વારા મંજૂર કરાયેલી કોઈપણ સંસ્થામાં લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા પ્રવેશ મેળવવો જોઈએ.
 1. ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓની વિકલાંગતા 40% કરતા ઓછી નથી.
 2. તમામ સ્ત્રોતોમાંથી કૌટુંબિક આવક રૂ. થી વધુ ન હોવી જોઈએ. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન વાર્ષિક 8 લાખ. રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય આવક પ્રમાણપત્ર જોડાયેલ હોવું જરૂરી છે.

ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાંથી બાકાત

 1. જે વિદ્યાર્થીઓ આગલા વર્ગ/સ્તર સુધી બઢતી મેળવવામાં નિષ્ફળ જશે તેઓ શિષ્યવૃત્તિ જપ્ત કરશે.
 2. લાયકાત પરીક્ષા પાસ કરવાના વર્ષ અને ડિગ્રી કોર્સમાં પ્રવેશના સત્ર વચ્ચેનો ગાળો બે વર્ષથી વધુ ન હોવો જોઈએ.
 3. જો ઉમેદવાર પછીના વર્ષમાં નિષ્ફળ જાય/છોડી જાય, તો તે/તે વધુ શિષ્યવૃત્તિ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
 4. શિષ્યવૃત્તિની અનુદાન એ શરતને આધીન છે કે વિદ્યાર્થીને સંસ્થામાં તેણીના અભ્યાસ દરમિયાન અન્ય કોઈપણ સ્ત્રોતમાંથી શિષ્યવૃત્તિ/કોઈપણ વેતન, પગાર, સ્ટાઈપેન્ડ, વગેરેના સ્વરૂપમાં કોઈ નાણાકીય સહાય પ્રાપ્ત થતી નથી. અન્ય કોઈપણ સ્ત્રોતોમાંથી કોઈપણ નાણાકીય સહાય પ્રાપ્ત થવાના કિસ્સામાં, શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરવામાં આવશે અને નવી દિલ્હી ખાતે ચૂકવવાપાત્ર “સભ્ય સચિવ, AICTE” ની તરફેણમાં દોરેલા ડી/ડ્રાફ્ટ દ્વારા શિષ્યવૃત્તિની સંપૂર્ણ રકમ AICTEને પરત કરવાની રહેશે. .

આ પણ વાંચો

ડિજિટલ રૂપિયો | ઇ-રૂપિયો શું છે? | આ કેવી રીતે કામ...
અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022, મેળવો તમારા જિલ્લાની...

ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટેની અરજી પ્રક્રિયા

ઓનલાઈન

પગલું 1: જરૂરી દસ્તાવેજોની સોફ્ટ કોપી તૈયાર રાખો.

http://www.scholarships.gov.in/ પર જાઓ. અને “નવી નોંધણી” પર ક્લિક કરો.

નોંધણી માટેની માર્ગદર્શિકા દેખાશે. નીચે સ્ક્રોલ કરો.

બાંયધરી કાળજીપૂર્વક વાંચો. શરતો સ્વીકારો. “ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 2: એક નોંધણી ફોર્મ દેખાશે. (* તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે)

વિગતો ભરો અને “નોંધણી કરો” પર ક્લિક કરો.

તમારી એપ્લિકેશન ID અને પાસવર્ડ પ્રદર્શિત થશે.

તે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર SMS તરીકે પણ મોકલવામાં આવશે.

પગલું 3: https://scholarships.gov.in/fresh/newstdRegfrmInstruction પર જાઓ

“લાગુ કરવા માટે લોગિન કરો” પર ક્લિક કરો. તમારી એપ્લિકેશન ID અને પાસવર્ડ દાખલ કરો.

કેપ્ચા લખો અને “લોગિન” પર ક્લિક કરો.

આગલી સ્ક્રીન પર, તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP પ્રદાન કરો. તમને પાસવર્ડ રીસેટ સ્ક્રીન પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે.

નવો પાસવર્ડ બનાવો અને પુષ્ટિ કરો.

“સબમિટ કરો” પર ક્લિક કરો. તમને “અરજદારના ડેશબોર્ડ” પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે.

પગલું 4: ડાબી તકતી પર, “અરજી ફોર્મ” પર ક્લિક કરો. * તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે. વિગતો ભરો અને દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

તમે કોમ પર “સેવ એઝ ડ્રાફ્ટ” પર ક્લિક કરી શકો છો

ખાસ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ (ડિગ્રી) માટે સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો

 1. આધાર
 2. SSC/10મા પ્રમાણપત્ર અને માર્કશીટની નકલ,
 3. HSC/12મા પ્રમાણપત્રની નકલ (ડિગ્રી સ્તરના કિસ્સામાં) અને માર્કશીટ.
 4. ITI પ્રમાણપત્રની નકલ (ડિપ્લોમા સ્તર માટે લેટરલ એન્ટ્રીના કિસ્સામાં) અને માર્કશીટ.
 5. ડિપ્લોમા પ્રમાણપત્રની નકલ (ડિગ્રી લેવલ માટે લેટરલ એન્ટ્રીના કિસ્સામાં) અને માર્કશીટ.
 6. શ્રેણી પ્રમાણપત્ર, જો લાગુ હોય તો.
 7. અભ્યાસ/ બોનાફાઇડ પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ-I).
 8. વાર્ષિક કૌટુંબિક આવકનું પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ-II).
 9. નવીકરણના કિસ્સામાં પ્રમોશન પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ-III).

આ પણ વાંચો

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

સત્તાવાર website https://www.myscheme.gov.in/schemes/sak-deg
યોજનાની માહિતી વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો
એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

અભ્યાસના દરેક વર્ષ માટે વાર્ષિક 50,000/- રૂપિયા મેળવાપાત્ર છે.

યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.myscheme.gov.in/schemes/sak-deg છે

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો

આ લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે. SarkariMahiti@gmail.com

લેખન સંપાદન : ( ગુજરાતનું અગ્રેસર એજ્યુકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન પોર્ટલ ) [તમે આ લેખ sarkarimahiti.net/ ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો,’સમાવિષ્ટ સોના ચાંદીના ભાવ/ રાશિફળ / આગાહી / બજાર ભાવ /કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી અમારી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમો એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી.]આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર.

માહિતી ગમી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો,શેર કરવા માટે ઉપર બટન આપેલા છે

Home
Latest Update
Yojana
Join Whatsapp